Piotr Zaleski, CEO hos Ingrid (Foto: Ingrid)
Breaking news

Turnr og Ingrid slår seg sammen for å løse ehandlernes største problem

De svenske selskapene Turnr og Ingrid slår seg sammen. Bak de to selskapene står en meget sterk norsk aksjonær.

 Ingrid annonserte i dag kjøpet av Turnr, en plattform for automatisering av retur i netthandelen.

Ingrid på sin side skal sørge gjennom sin plattform for en best mulig leveringstjeneste. Sammen med ehandlere, transportselskaper og kunder jobber Ingrid for å bedre handelsopplevelsen under og etter kjøpet.

Gjennom oppkjøpet utvider Ingrid sin produktportefølje og introduserer en returløsning som utvider plattformens kontaktflater gjennom hele netthandelsreisen..

— Omtrent 20 % av ehandelsordrene returneres, og det er en av ehandelens største utfordringer, både for forbrukere og ehandelsbedrifter. Ingrid og Turnr deler en langsiktig visjon om å gjøre livet enklere for forbrukere og næringsliv mer lønnsomt for ehandlere og transportselskaper. Vårt felles tilbud tar oss mye nærmere den visjonen, kommenterer Piotr Zaleski, administrerende direktør i Ingrid i en melding selskapet har delt med sine 4000 følgere på LinkedIn.

Schibsted, som investerte i Ingrid i mars 2023 og som også har eierskap i Turnr, vil gjennom denne transaksjonen selge sine aksjer i Turnr til Ingrid og øker samtidig sin eierandel.

— Ingrid og Turnr er best-in-breed komplementære løsninger. Ingrids oppkjøp av Turnr styrker selskapets posisjon i ehandelsbransjen. Vi gleder oss til å se hva de kombinerte lagene kan oppnå, sier Anders Spilling, styreleder i Turnr og direktør i Schibsted.

Commercial on Martech