Besedo

Mer kundeinnsikt

Salgspitch:

Hvert år gjennomgår og modererer vi mer enn 570 millioner innholdselementer, svarer på over 1 million brukerstøtteforespørsler og blokkerer nesten 40 millioner svindel- og svindelforsøk.
Vi fungerer som en pådriver for våre kunders vekst og gir dem innsikt og fremsyn basert på trender vi henter fra den betydelige datapoolen vi håndterer hver dag.

Besedos kunder anser innholdskvalitet, brukeropplevelse, tillit og sikkerhet som de kritiske driverne for deres vekst.

Besedo
Petter Nylander (CEO i Besedo) og styreleder Göran Pallmar (Pressefoto)

Info

Title:

Besedo AB

Founded:

2002

CEO:

Petter Nylander

Country of origin:

Sverige

Headquater:

Stockholm (Sverige)

Website:

besedo.com

Social Media:

Antall ansatte:

200-499 ansatte

Commercial on Martech

Besedo

Better moderation accuracy and efficiency

Salgspitch:

Every year we review and moderate more than 570 million pieces of content, respond to over 1 million user support inquiries and block almost 40 million fraud and scam attempts.
We act as a driver for our clients’ growth providing them with insight and foresight based on trends we derive from the considerable data pool we handle every day.

Besedo’s clients consider content quality, user experience,trust and safety as the critical drivers for their growth.

With 6 offices across the world in Colombia, Malaysia, Malta, Romania, France and Sweden and around 230 employees of more than 20 different nationalities Besedo Global Services AB is a global and multicultural company with real localization capabilities.

Info

Title:

Besedo AB

Founded:

2002

CEO:

Petter Nylander

Country of origin:

Sverige

Headquater:

Stockholm (Sverige)

Website:

besedo.com

Social Media:

Commercial on Martech