DanAds

Sofistikert selvbetjeningsteknologi for annonser

Salgspitch:

DanAds er den ledende leverandøren av selvbetjeningsteknologi. Vi gir utgivere sine egne tilpassbare, skalerbare, whitelabel selvbetjeningsplattformer, som muliggjør automatisering av all annonsedrift, salg og kreativ administrasjon for å øke inntektene effektivt.

DanAds
Danads-gründere Istvan Beres (t.v) og Peo Persson (Pressebilde)

Info

Founded:

2013

CEO:

Istvan Beres

Country of origin:

Sverige

Headquater:

New York (USA)

Founders:

Peo Persson & Istvan Beres

Website:

danads.com

Social Media:

Antall ansatte:

50-99 ansatte

Commercial on Martech

DanAds

Sophisticated self-service technology

Salgspitch:

DanAds is the leading provider regarding self-service technology. We provide publishers with their own customizable, scalable, white-labeled self-service platforms, allowing for automation of all ad operation, sales, and creative management to increase revenue effectively.

Info

Founded:

2013

Country of origin:

Sverige

Headquater:

New York (USA)

Founders:

Peo Persson & Istvan Beres

Website:

danads.com

Social Media:

Commercial on Martech