Emaileri

Epostmarkedsføring og nyhetsbrev

Salgspitch:

Emaileri-tjenesten er en pålitelig markedsførings- og nyhetsbrevkommunikasjonstjeneste. De viktigste funksjonene til Emaileri er brukervennlighet, kvalitet og fleksibel kundeservice.

Emaileri
Emaileri (Fot0: iStock)

Info

Title:

Enento Group

Founded:

-

CEO:

-

Country of origin:

Finland

Headquater:

Turku (Finland)

Founders:

-

Org. number:

Org nr: 2825248-8

Website:

www.emaileri.fi

Social Media:

Antall ansatte:

0-9 ansatte

Commercial on Martech

Emaileri

Power for email marketing and newsletter communication

Salgspitch:

The Emaileri service is a reliable domestic e-marketing and newsletter communication service. The most important features of emailer are ease of use, quality and flexible customer service.

Emaileri
Emaileri (Fot0: iStock)

Info

Country of origin:

Finland

Headquater:

Turku (Finland)

Website:

www.emaileri.fi

Social Media:

Commercial on Martech