Gredi

Effektiv merkevareledelse = bedre kundeopplevelse

Salgspitch:

Gredi øker produktiviteten til markedsføring og kommunikasjon. Digital materialhåndtering er skreddersydd for dine behov. Du får driftsmodeller, verktøy og kompetanse fra ett sted. Gredi er en løsning som holder digital informasjon og innhold under kontroll. Digiviis sørger for at digitalisering øker forretningsresultatene målbart!

Gredi
(Foto: iStock)

Info

Title:

Gredi Oy

Founded:

1999

Country of origin:

Finland

Headquater:

Espoo (Finland)

Website:

www.gredi.fi

Social Media:

Antall ansatte:

10-25 ansatte

Commercial on Martech

Gredi

Effective brand management = better customer experience

Salgspitch:

Gredi enhances the productivity of marketing and communications.
Digital material management is tailored to your needs.
You get operating models, tools and expertise from one place.
Gredi is a solution that keeps digital information and content under control. Digiviis takes care that digitalisation increases business results measurably!

Gredi
(Foto: iStock)

Info

Title:

Gredi Oy

Founded:

1999

Country of origin:

Finland

Headquater:

Espoo (Finland)

Website:

www.gredi.fi

Social Media:

Commercial on Martech