Lemonsoft

A modern and simple CRM tool

Salgspitch:

The LemonOnline CRM system is an integral part of the Lemonsoft solution. By choosing Lemonsoft, you can take advantage of versatile CRM easily and quickly, avoiding long and difficult integration projects. A modern and simple CRM tool gives the user time to focus on the right things. Customer information is visible to everyone, you improve the customer experience of the whole company. The easy tool also encourages logging of events. The accuracy of the data increases when the logging of CRM transactions is not made too complicated. Reporting to management does not need to be done separately, it is handled in the background alongside your own work.

When you use Lemonsoft’s CRM system in conjunction with an ERP system, you save money on licenses, maintenance, and upgrades. From Lemonsoft you get all the functions you need, in the same system.

Lemonsoft
(Foto: iStock)

Info

Title:

Lemonsoft Oy

Founded:

2006

CEO:

Kari Joki-Hollanti

Country of origin:

Finland

Headquater:

Vaasa (Finland)

Website:

www.lemonsoft.fi

Social Media:

Commercial on Martech

Lemonsoft

Finskutviklet CRM-verktøy

Salgspitch:

LemonOnline CRM-systemet er en integrert del av Lemonsoft-løsningen. Ved å velge Lemonsoft kan du dra nytte av allsidig CRM enkelt og raskt, og unngå lange og vanskelige integrasjonsprosjekter.

Et moderne og enkelt CRM-verktøy gir brukeren tid til å fokusere på de riktige tingene. Kundeinformasjon er synlig for alle, du forbedrer kundeopplevelsen til hele selskapet. Det enkle verktøyet oppmuntrer også til logging av hendelser.

Nøyaktigheten til dataene øker når loggingen av CRM-transaksjoner ikke gjøres for komplisert. Rapportering til ledelsen trenger ikke gjøres separat, det håndteres i bakgrunnen ved siden av eget arbeid.

Når du bruker Lemonsofts CRM-system sammen med et ERP-system, sparer du penger på lisenser, vedlikehold og oppgraderinger. Fra Lemonsoft får du alle funksjonene du trenger, i samme system.

Lemonsoft
(Foto: iStock)

Info

Title:

Lemonsoft Oy

Founded:

2006

CEO:

Kari Joki-Hollanti

Country of origin:

Finland

Headquater:

Vaasa (Finland)

Founders:

-

Website:

www.lemonsoft.fi

Social Media:

Antall ansatte:

50-99 ansatte

Commercial on Martech