Membook

Medlemsregister, kommunikasjon og fakturering. Alt i samme pakke

Salgspitch:

Membook er et B2B SaaS-produkt som automatiserer rutineoppgavene for å drive en organisasjon. Det er også en plattform som hjelper fellesskapsmedlemmer med å kommunisere og koble sammen. Medlemmer kan betale medlemsregningene sine med Membook og alle betalinger sjekkes automatisk.
Membook
(Foto: iStock)

Info

Title:

Membook Oy

Founded:

2014

CEO:

Tiina (Saarinen) Vainio

Country of origin:

Finland

Headquater:

Salo (Finland)

Founders:

Tiina Vainio mfl

Website:

www.membook.fi

Social Media:

Antall ansatte:

0-9 ansatte

Commercial on Martech

Membook

Membership register, communication and invoicing. All in the same package

Salgspitch:

Membook is a B2B SaaS -product that automates the routine tasks of running an organisation. It is also a platform that helps community members communicate and connect. Members can pay their membership bills with Membook and all payments are checked automatically. We have partnered commercially and have integrated with Accountor Finago’s accounting software Procountor.

Membook
(Foto: iStock)

Info

Title:

Membook Oy

Founded:

2014

Country of origin:

Finland

Headquater:

Salo (Finland)

Website:

www.membook.fi

Social Media:

Commercial on Martech