Norna

Millioner av produkter, analysert på sekunder

Salgspitch:

Hver dag overvåker vi endringer på nettsidene til alle store motebedrifter. Vi lagrer dataene på millioner av produkter i databasen vår og gjør dem tilgjengelige for deg via en programvare. Dette gjør at du kan se prisendringer, rabatter, sortimentssammensetning, fargefordeling og mye mer i sanntid. Så du kan ta bedre kommersielle beslutninger hver dag.

Norna
(Foto: iStock)

Info

Title:

-

Founded:

2018

CEO:

Jonas Saric

Country of origin:

Sverige

Headquater:

Stockholm (Sverige)

Founders:

Michael Collaros & Jonas Saric

Website:

www.norna.ai

Social Media:

Antall ansatte:

10-25 ansatte

Commercial on Martech

Norna

Millions of products, analyzed in seconds

Salgspitch:

Everyday we monitor changes on the websites of all major fashion companies. We store the data on millions of products in our database and make it accessible to you via a software. This enables you to see price changes, discounts, assortment composition, color distribution and much more in real time. So you can take better commercial decisions every day.

Norna
Stockholm (Foto: iStock)

Info

Founded:

2018

CEO:

Jonas Saric

Country of origin:

Sverige

Headquater:

Stockholm (Sverige)

Website:

www.norna.ai

Social Media:

Commercial on Martech