Priceshape

Vil du også øke inntektene dine via konkurrentdata?

Salgspitch:

Dynamisk prissetting, markedsføringseffektivitet, rapportering og fullstendig oversikt i et innovativt dashbord.

Priceshape
Århus (Foto: iStock)

Info

Founded:

2019

CEO:

Frederik Christiansen

Country of origin:

Danmark

Headquater:

Århus (Danmark)

Founders:

Frederik Christiansen, Kasper Strand & Michael Christiansen

Org. number:

CVR: 40671870

Website:

priceshape.dk

Social Media:

Antall ansatte:

10-25 ansatte

Commercial on Martech

Priceshape

Do you also want to increase your earnings via competitor data?

Salgspitch:

Dynamic pricing, marketing efficiency, reporting, and the complete overview of an innovative dashboard.

Info

Founded:

2019

CEO:

Frederik Christiansen

Country of origin:

Danmark

Headquater:

Århus (Danmark)

Founders:

Frederik Christiansen, Kasper Strand & Michael Christiansen

Website:

priceshape.dk

Social Media:

Commercial on Martech