Prisvogter

Sjekk konkurrentenes priser

Salgspitch:

Prisvogter skanner dine konkurrenters priser hele døgnet og sørger for at nettbutikkens priser automatisk oppdateres opptil 24 ganger i døgnet syv dager i uken.

Prisvogter
(Foto: iStock)

Info

Founded:

2019

Country of origin:

Danmark

Headquater:

Videbæk (Danmark)

Social Media:

Antall ansatte:

0-9 ansatte

Commercial on Martech

Prisvogter

We check competitors' prices

Salgspitch:

The Prisvogter robot scans your competitors’ prices around the clock and ensures that your online store’s prices are automatically updated up to 24 times a day 7 days a week. With Prisvogter’s price robot you can ensure that your online store always has the products at a competitive price.

Info

Founded:

2019

Country of origin:

Danmark

Headquater:

Videbæk (Danmark)

Social Media:

Commercial on Martech