Sello

Knytter nettbutikker til markedsplasser

Salgspitch:

Sello er en plattform spesialisert på markedsplass-salg.– Sello-plattformen er bygget for å gjøre administrasjon og vedlikehold av alle typer e-handelsbedrifter enkelt – både store og små.

Integrer systemet ditt direkte med Sello eller importer innholdet ditt og begynn å administrere virksomheten din ved å bruke brukergrensesnittet vårt, noe som gir deg en av de mest optimale arbeidsflytene på markedet.

Vi fokuserer på å bringe ehandlere teknisk avanserte it-løsninger designet for å øke produktiviteten deres. Systemet vårt tilbyr en høy grad av fleksibilitet og kan enkelt tilpasses enhver form for ehandelsvirksomhet.

Sello
(Foto: iStock)

Info

Title:

Sell-o AB

Founded:

2006

CEO:

Christoffer Andersson

Country of origin:

Sverige

Headquater:

Gävle (Sverige)

Founders:

Christoffer Andersson

Website:

sello.io

Social Media:

Antall ansatte:

0-9 ansatte

Commercial on Martech

Sello

The complete e-commerce processor platform

Salgspitch:

Sello is a Swedish-made, high-performance e-commerce management platform specialized in marketplace sales – The Sello platform is built to make management and maintenance of any kind of e-commerce business easy – both large and small.

We like to refer Sello as an e-commerce content management system on steroids – It is run by a brilliant staff of developers and highly skilled customer support agents who are all specialized in e-commerce and it-solutions – Integrate your system directly with Sello or import your content and start managing your business using our user interface, giving you one of the most optimal workflows on the market.

We focus on bringing e-tailers technically advanced it-solutions designed to increase their productivity – Our system offers a high degree of modularity and can easily be adapted to any kind of e-commerce business and setup.

Our platform gives you all the tools you need to run a highly efficient e-commerce business and our expansive list of sales channel integrations can help you enhance your growth and increase your reach – Our powerful product management system lets you save time on tedious inventory work and our efficient order interface lets you fulfill more orders – in less time.

Info

Title:

Sell-o AB

Founded:

2006

CEO:

Chrille Andersson

Country of origin:

Sverige

Headquater:

Gävle (Sverige)

Website:

sello.io

Social Media:

Commercial on Martech