Stibo

PIM og DAM

Salgspitch:

Data er livsnerven i virksomheten. Men ettersom den fortsetter å vokse i kompleksitet, kan den bli unøyaktig og utdatert, noe som fører til kaos, usikkerhet og mistillit.

Hos Stibo Systems er vi forpliktet til å utnytte kraften til data for å skape tillit ved å skape åpenhet. Gir bedrifter en enkelt, nøyaktig oversikt over dataene deres. Og gir forbrukere mulighet til å ta informerte beslutninger om kjøpene sine, fra kilde til endelig salg.

Stibo

Info

Title:

-

Founded:

1976

CEO:

Jesper Ejlersen

Country of origin:

Danmark

Headquater:

Højberg (Danmark)

Founders:

-

Social Media:

Antall ansatte:

500+ ansatte

Commercial on Martech

Stibo

The trusted name in master data management

Salgspitch:

Data is the lifeblood of business. But as it continues to grow in complexity, it can become inaccurate and outdated, leading to chaos, uncertainty and distrust. At Stibo Systems, we’re committed to harnessing the power of data to instill trust by creating transparency. Giving businesses a single, accurate view of their data. And empowering consumers to make informed decisions about their purchases, from source to final sale.

Info

Founded:

1976

CEO:

Jesper Ejlersen

Country of origin:

Danmark

Headquater:

Højberg (Danmark)

Social Media:

Commercial on Martech