SurveyLegend

Lag pene undersøkelser, skjemaer og polls gratis

Salgspitch:

Vi grunnla SurveyLegend i 2010 på Ideon Innovation, og lanserte vår splitter nye nettapp for spørreundersøkelser i juni 2014 med det formål å hjelpe alle med spørsmål som trenger svar. Vi ønsker å gi enkeltpersoner og bedrifter, store som små, kraften til å lage mobilvennlige, lekre spørreundersøkelser med letthet, og med et smil om munnen (ja, du leste riktig – et smil). I dagens mobile verden sørget vi for å lage en nettapp som er klar for det. Nå kan du lage flotte undersøkelser på datamaskinen eller nettbrettet uansett hvor du er, tilpasse utseendet til undersøkelsen slik du vil, og vise resultater med iøynefallende og innsiktsfull grafikk. Det hele er dra og slipp, og ingen forutgående design- eller markedsundersøkelsesferdigheter er nødvendig. Hvis det ikke var oppmuntrende nok, nevnte vi at det er gratis som luft? Vær en legende så lenge du vil GRATIS. Du er bare et stykke unna å få svar på det første spørsmålet ditt og ta den innsiktsfulle avgjørelsen.
SurveyLegend
Robert Michalski, Jasko Mahmutovic, Bjarne Bülow, Rick Wahl og Kiarokh Moattar fra SurveyLegend (Pressefoto)

Info

Title:

SurveyLegend AB

Founded:

2010

CEO:

Jasko Mahmutovic

Country of origin:

Sverige

Headquater:

Malmö (Sverige)

Founders:

Robert Michalski, Jasko Mahmutovic, Bjarne Bülow, Rick Wahl & Kiarokh Moattar

Social Media:

Antall ansatte:

0-9 ansatte

Commercial on Martech

SurveyLegend

Make Beautiful Surveys, Forms, and Polls Free

Salgspitch:

We founded SurveyLegend in 2010 at Ideon Innovation, and launched our brand new survey Web app in June, 2014 with the purpose of helping anyone with questions that need answers. We want to give individuals and companies, large and small, the power to create mobile-friendly, gorgeous surveys with ease, and with a smile on their face (yes, you read that right – a smile). In today’s mobile world, we made sure to create a web app that’s ready for it.

Now you can create great-looking surveys on your computer or tablet wherever you are, customize the look of your survey however you like, and display results with eye-catching and insightful graphics. It’s all drag and drop and no prior design or market research skills are needed. If that was not encouraging enough, did we mention that it’s free like air? Be a legend as long as you want for FREE. You’re just a sign up away from getting your first question answered and making that insightful decision.

Info

Title:

SurveyLegend AB

Founded:

2010

Country of origin:

Sverige

Headquater:

Malmö (Sverige)

Social Media:

Commercial on Martech