Textual

For raskere produksjon av produkttekster for ehandel

Salgspitch:

Basert på eksisterende produktdata og attributter kan vi lage og oversette tusenvis av produkttekster på få sekunder. Vi baserer teknologien på smarte grammatiske løsninger for å levere naturlige tekster. Forbedre de automatisk genererte tekstene ved å manuelt legge til noen flere attributter til hvert produkt. Bruk våre anbefalte attributter eller legg til dine egne som du ønsker. Ved å bruke de allerede oversatte attributtene vil du motta oversettelser umiddelbart.
Textual
Henrik Gemoll fra Textual (Foto: Textual)

Info

Title:

Textual Relations AB

Founded:

2014

CEO:

Henrik Gemoll

Country of origin:

Sverige

Headquater:

Göteborg (Sverige)

Founders:

Henrik Gemoll

Website:

textual.ai

Social Media:

Antall ansatte:

10-25 ansatte

Commercial on Martech

Textual

Scalable content creation for E-commerce

Salgspitch:

Based on existing product data and attributes we can create and translate thousands of product texts in a few seconds. We base the technology on smart grammatical solutions to deliver natural texts. Improve the automatically generated texts by manually adding a few more attributes to each product. Use our recommended attributes or add your own as you wish. Using the already translated attributes you will receive translations instantly.

Info

Title:

Textual AB

Founded:

2014

Country of origin:

Sverige

Headquater:

Göteborg (Sverige)

Website:

textual.ai

Social Media:

Commercial on Martech