Utomo

Hold orden på din produktinformasjon

Salgspitch:

Tenk deg at i stedet for e-poster, regneark og delte mapper, oppdateres all informasjonen din via en enkelt, sikker kilde. La oss si at du selger gitarer og trenger å oppdatere prisen. Du endrer den på ett sted, og umiddelbart oppdateres den nye prisen på gitaren overalt, fra nettstedet ditt og e-handelssidene til katalogene og brosjyrene dine. Og det er bare det minste hintet om hva UTOMO kan hjelpe deg med.

UTOMO PIM (Product Information Management) gir deg kontroll over informasjon for å utvikle, produsere, markedsføre og selge mer – fra fysiske varer og ressurser til tjenester og immaterielle eiendeler. Men utover ledelsen, lar UTOMO deg berike opplevelsen med flere detaljer, flere bilder, flere historier og flere muligheter til å bruke informasjonen din smartere.

Utomo
(Foto: iStock)

Info

Title:

Utomo AB

Founded:

2012

CEO:

Samuel Lindstedt

Country of origin:

Sverige

Headquater:

Helsingborg (Sverige)

Founders:

-

Website:

utomopim.com

Social Media:

Antall ansatte:

0-9 ansatte

Commercial on Martech

Utomo

Channel the full power of your information

Salgspitch:

Imagine instead of emails, spreadsheets and shared folders, all your information is updated via a single, secure source. Let’s say you sell guitars and need to update the price. You change it in one place and instantly that guitar’s new price is updated everywhere, from your website and e-commerce sites to your catalogs and brochures. And that’s just the tiniest hint of what UTOMO can help you do.

UTOMO PIM (Product Information Management) puts you in control of information to develop, produce, market, and sell more – from physical goods and resources to services and intangible assets. Yet beyond management, UTOMO enables you to enrich the experience with more details, more visuals, more stories, and more opportunities to use your information smarter.

Info

Founded:

2012

CEO:

Samuel Lindstedt

Country of origin:

Sverige

Headquater:

Helsingborg (Sverige)

Website:

utomopim.com

Social Media:

Commercial on Martech