VibeVision

Hjelper deg å forstå opplevelsen utover tilfredshet

Salgspitch:

Avgjørelser tas 70 % basert på følelser. Følelser påvirker ikke bare kjøpsbeslutninger, men også hvor fornøyde og lojale kunder eller ansatte er, hvor villige er de til å kjøpe eller anbefale selskapet. For å si det enkelt, påvirker følelser hvert trinn på kundens, eller ansattes, reise.

VibeVision
Helsinki (Foto: iStock)

Info

Title:

VibeVision Oy Ltd

Founded:

2017

CEO:

Riku Tanttu

Country of origin:

Finland

Headquater:

Helsinki (Finland)

Founders:

Reijo Karttunen

Social Media:

Antall ansatte:

0-9 ansatte

Commercial on Martech

VibeVision

We help you understand the experience beyond satisfaction

Salgspitch:

Decisions are made 70% based on emotions. Emotions affect not only purchasing decisions, but also how satisfied and loyal customers or employees are, how willing are they to purchase or recommend the company. To put it simple, emotions effect our every step on the customer, or employee, journey.

Info

Title:

VibeVision Oy

Founded:

2017

CEO:

Riku Tanttu

Country of origin:

Finland

Headquater:

Helsinki (Finland)

Founders:

Reijo Karttunen

Social Media:

Commercial on Martech