Viskan

Ehandelsplattform for nett, butikk og abonnement

Salgspitch:

Viskans tilbud består av en rekke produkter pakket i Viskan ETM, Viskan Streamline og Viskan InStore. Viskan ETM er vårt backend-system som består av funksjoner som Ordrehåndtering, Lager og Logistikk, Helpdesk, Abonnementer og Remarketing.

Streamline er vår ehandelsplattform som inkluderer vårt CMS. Sømløs og hodeløs integrert med ETM eller andre systemer. Whisper InStore består av en rekke funksjoner innen Omni og Unified Commerce. Denne produktpakken bidrar til å koble fysisk handel med e-handel med funksjoner som Klikk og hent, Plukk og pakk, Returer, Skjermer, Kasse og Forsendelse.

Viskan
Kristian Iveling fra Viskan (Foto: Viskan)

Info

Title:

Viskan System AB

Founded:

1997

CEO:

Kristian Iveling

Country of origin:

Sverige

Headquater:

Borås (Sverige)

Founders:

-

Website:

www.viskan.com

Social Media:

Antall ansatte:

50-99 ansatte

Commercial on Martech

Viskan

E-business as usual

Salgspitch:

Viskan’s offering consists of a number of products packaged in Viskan ETM, Viskan Streamline and Viskan InStore. Viskan ETM is our backend system consisting of functions such as Order Management, Warehousing and Logistics, Helpdesk, Subscriptions and Remarketing. Streamline is our e-commerce platform that includes our CMS. Seamless and headless integrated with ETM or other systems. The Whisper InStore consists of a number of functions within Omni and Unified Commerce. This product suite helps to link physical commerce with e-commerce with features such as Click & Collect, Pick & Pack, Returns, Screens, Checkout and Shipment.

Info

Founded:

1997

CEO:

Kristian Iveling

Country of origin:

Sverige

Headquater:

Borås (Sverige)

Website:

www.viskan.com

Social Media:

Commercial on Martech