(Foto: Bring)
Nyhet

9 prosent pakkevekst i krevende marked

Omsetning i årets første kvartal ble 5 927 millioner kroner, en økning på 290 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. God netthandelsvekst var viktig bidragsyter.

Justert driftsresultat ble 107 mill. kroner, en nedgang på 38 mill. kroner mot første kvartal 2022.

– Vi har startet året med å vinne nye kunder og ruster oss for langsiktig vekst. Markedet er fortsatt preget av urolige geopolitiske forhold, økte kostnader og høy inflasjon. Dette gjør at vi leverer et noe svakere resultat enn samme periode i fjor. Spesielt gledelig er det at vi tar markedsandeler i det nordiske logistikkmarkedet, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge.

Konsernet styrket sin posisjon i det nordiske pakkemarkedet i første kvartal. Veksten i pakker fra netthandel er på 9 prosent, sammenlignet med samme periode i 2022.

Logistikkvirksomheten oppnådde en omsetning på 4 705 mill. kroner i årets første kvartal, det er en økning på 233 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Organisk vekst i samme periode var på 4,6 prosent. Justert driftsresultat for logistikkvirksomheten ble 136 mill. kroner i første kvartal, en reduksjon på 92 mill. kroner sammenlignet med samme periode i 2022. Resultatnedgangen skyldtes i hovedsak høy inflasjon og høyere kostnadsnivå i perioden, særlig i virksomheten utenfor Norge.

Postsegmentet økte omsetningen med 39 mill. kroner i første kvartal 2023, sammenlignet med første kvartal 2022. Volumet av adressert post falt med 11,5 prosent i første kvartal 2023 sammenlignet med samme periode i fjor. Justert driftsresultat for postsegmentet ble 1 mill. kroner i årets første kvartal, en økning på 25 mill. kroner sammenlignet med første kvartal i fjor. Den positive resultatutviklingen var i hovedsak drevet av høye importvolumer og positiv valutaeffekt, samt at Norgespakken hadde en volumvekst på 34 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Commercial on Martech