Foto: Bring
Nyhet

Pakkefesten fortsetter hos Posten – fjoråret var nok et år med vekst

2022 var et godt år for Posten målt i antall pakker.

I fjor økte pakkevolumene fra netthandelen med 7 prosent hos Posten-konsernet.

– Det siste året har spesielt de høye energiprisene og økt inflasjon medført stor uforutsigbarhet for oss og resten av logistikkbransjen. Det økonomiske resultatet gjenspeiler den situasjonen vi står i, med kraftig kostnadsøkning som har gått ut over våre marginer. Det er imidlertid gledelig å se at vi i 2022 både har forsterket vår nordiske posisjon i pakkemarkedet, samtidig som vi fortsetter å redusere våre klimagassutslipp, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten.

Justert driftsresultat for 2022 ble på 406 millioner kroner. Konsernets resultat før skatt ble derimot negativt med 343 millioner kroner og årsresultatet ble negativt med 277 millioner kroner. 

Posten varsler samtidig i sin årsrapport at 2023 er et utfordrende år. Inflasjonen er på et høyt nivå og selskapet forventer et høyt kostnadsnivå framover. Det innebærer prioriteringer, fortsatt høy kostnadsdisiplin og samtidig satse der det trengs for å sikre volumvekst og langsiktig konkurransekraft.

Ved utgangen av 2022 hadde Postenkonsernet 12 750 ansatte. Konsernet har terminaler på 39 steder i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Foruten vekst i pakkevolumet, var det også bra aktivitet i venture-virksomheten. Selskapet investerte i seks nye selskaper: Droneselskapet Aviant, den nordiske markedsplassen Tise som fremmer gjenbruk og sirkulærøkonomi, samt netthandelsselskapene Kavall, Sharefox, Easycom, og Dintero.

Posten melder også at over 2 millioner pakker ble utlevert i pakkeboks i fjor. Siden oppstarten i 2020 har Posten plassert ut pakkebokser på 1677 lokasjoner i Norge, og nå står Sverige for tur.

Commercial on Martech