Martin Granberg fra Priceindx hjelper flere av Sveriges fremste retailere med deres prisstrategier.
Mening

Mange nettbutikker er i trøbbel, advarer ehandelsekspert: – Å underprestere i et ekstremt marked

Mange nettbutikker har fokusert for mye på vekst og for lite på sine kostnader, mener Martin Granberg fra Priceindx.

Alle har fått med seg at prisene har økt og at Norges Bank stadig setter opp styringsrenten for å skåne oss for økt inflasjon.

Det diskuteres om det er importert inflasjon og om renteøkninger vil ha ønsket effekt, men én ting er alle enige om og det er at mye har blitt dyrere, og mest sannsynlig blir mye enda dyrere.

Mye beveger seg i sykluser, eller oppturer og nedturer. Det er når det går bra at du har overskudd og pusterom til å forberede deg på dårligere tider.

I løpet av koronaperioden har de fleste nettbutikker økt omsetningen i en voksende kanal som ehandel virkelig har vært de siste to årene.

Mange nettbutikk-eiere har i denne perioden fokusert hardt på vekst og ekspansjon, og ikke alltid på sitt eget “hus” og de faste kostnadene de har.

Vi som samfunn ble bygget gjennom sykluser og har vært noe som de fleste ble tvunget til å lære på den harde måten. Hvis du driver en raskt voksende nettbutikk, men ikke har jobbet med de kjedeligere bitene med kostnadsoptimalisering, så kan veksten koste mer enn den smaker.

Ved å ikke ha fokus på å forhandle kontrakter og effektivisere prosesser og/eller ikke ha nådd de volumene som kreves for å kunne forhandle, og nå i stedet må ta både produkt- og fraktleverandørenes økninger umiddelbart, vil du plutselig ikke være i stand til å selge til konkurransedyktige priser.

Dette skjer samtidig som at større og mer erfarne aktører med store varelager kan utsette prisøkninger da de har mye varer på lager og på denne måten kan selge til en lavere pris litt lenger før hver prisøkning.

Dette betyr at de mindre selskapene som har hatt pusterom til å vokse de siste to årene, raskt vil miste markedsandeler og likviditet. Det store spørsmålet er om disse selskapene som har vokst raskt i et enda raskere voksende marked, er interessante å kjøpe opp eller om de egentlig har underprestert i et ekstremt marked. Dette gjør dem fort til offer for oppkjøp til spottpriser.

Fornuften tilsier at det blir en viss konsolidering (igjen), men også at mange som leter etter kjøpere vil få langt fra de summene de håper på og har kunnet få historisk sett, nettopp fordi man ikke har bygget et stabilt fundament den gangen man hadde et langt pusterom – i syklusene vi vet alltid kommer.

Commercial on Martech