Geir Andås fra Epinova (Foto: Michaela Klouda)
Nyhet fra partner

Høyere driftskostnader gir lavere totalkostnader: – Se på budsjettet med nye øyne, anbefaler tech-ekspert

Tidligere var driftskostnader for systemer og løsninger forutsigbare og lette å beregne. Men nå som de fleste har flyttet dette til skyen, er det ikke like lett å sette to streker under svaret.

– Hvis driftskostnadene dine øker, så er det fordi du hatt mer trafikk. Og jeg har til gode å treffe noen som ikke ønsker nettopp det, sier Geir Andås, salgssjef i Epinova.

For mange betoner tryggheten knyttet til driftsbudsjettet seg som de “gode, gamle dager”. Nå som mange systemer er flyttet ut i skyen har denne modellen blitt utfordret, da man nå har kostnader knyttet til faktisk bruk heller enn en fast pris.

Økt trafikk betyr mer inntekter eller mindre kostnader

Dette byr ofte på hodebry, særlig når det skal spilles inn behov til neste års budsjett. Men Andås mener man må se forbi denne utfordringen, og heller fokusere på hva det faktisk betyr.

– Man må se den store sammenhengen her, og knytte økte driftskostnader til økt bruk og økt oppmerksomhet. Uansett om du driver nettbutikk eller løser kommunikasjonsoppgaver for selskapet ditt via en nettløsning, vil økt trafikk nesten alltid bety økt inntjening eller besparelser.

Selvbetjening gir staten store besparelser

Tall fra stortingsmeldingen “digital agenda for Norge” viser at digitale selvbetjeningsløsninger i snitt koster staten 3 kroner per interaksjon. Til sammenligning koster hver telefonhenvendelse 40 kroner, og hver skriftlige henvendelse (e-post og brev) hele 110 kroner.

Besparelsene man potensielt gjør gjennom gode selvbetjeningsløsninger er derfor også et godt argument for hvorfor økt trafikk er positivt for deg som ikke driver med netthandel.

– Dersom en bruker selv finner den informasjonen han søker på din nettside, betyr det at vedkommende ikke vil ringe, maile eller på andre måter kontakte kundeservice for å få svar på sitt spørsmål. Dette gir enorme besparelser for alt fra kommuner og etater til bedrifter og organisasjoner. På mange måter tar skyen jobben, slik at du ikke trenger å ansette.

Andås anbefaler derfor at man ser på budsjettprosessen med nye øyne, og går i dialog med ledelsen slik at også de forstår hvordan det hele henger sammen. 

– For mange vil det kunne være utfordrende å ikke ha kontroll over kostnadene, men med et helhetlig perspektiv vil det i de fleste tilfeller være god grunn til å feire hvis du oppdager at driftskostnadene dine har gått opp, avslutter han. 

Commercial on Martech