Perfion

Administrer alle produktdata fra ett sted

Salgspitch:

All produktinformasjonen din på ett enkelt sted. Sendes sømløst til alle dine publikasjoner, apper og nettsteder.

Perfion
(Foto: iStock)

Info

Founded:

2002

CEO:

Jan Nørret

Country of origin:

Danmark

Headquater:

Aalborg (Danmark)

Founders:

Dick Brunebjerg

Website:

www.perfion.com

Social Media:

Antall ansatte:

26-49 ansatte

Commercial on Martech

Perfion

Manage all product data from one place

Salgspitch:

All your product information in one single place. Seamlessly pushed to all your publications, apps and websites.

Info

Founded:

2002

CEO:

Jan Nørret

Country of origin:

Danmark

Headquater:

Aalborg (Danmark)

Founders:

Dick Brunebjerg

Website:

www.perfion.com

Social Media:

Commercial on Martech