Breaking news

Norsk forbud mot Meta-markedsføring vil nå også gjelde EU

Det europeiske personvernrådet har bestemt at det norske forbudet mot adferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram utvides til å gjelde hele EU/EØS.

– Vi er veldig glade for at Personvernrådet er enige i Datatilsynets vurderinger og utvider forbudet vårt. Målet er at innbyggere over hele Europa vil få bedre personvern, sier direktør i Datatilsynet Line Coll i en pressemelding. 

Tok saken opp med Personvernrådet

Datatilsynet er svært bekymret for sporingen, overvåkingen og profileringen som skjer på Facebook og Instagram og valgte å ta saken opp på et europeisk nivå. De har nå fått med seg sine europeiske kolleger med på et permanent forbud mot adferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram.

– Selv om det lenge har vært klart at Meta bryter loven, og på tross av Datatilsynets forbud i Norge, fortsetter Meta med sin ulovlig behandling av personopplysninger. Dette er grunnen til at vi har valgt å løfte saken til Personvernrådet (EDPB), som nå har sagt seg enige i at det haster med et permanent forbud mot de ulovlige aktivitetene på europeisk nivå, skriver Datatilsynet på sine nettsider.

Personvernrådets vedtak er en instruks til det irske datatilsynet om å nedlegge et permanent forbud ovenfor Metas europeiske hovedkontor i Irland. Når dette har skjedd vil forbudet begynne å gjelde.

– Nok er nok. Etter over fem år med krenkelse av brukernes grunnleggende personvern, setter Personvernrådet nå ned foten mot Metas manglende respekt for loven, sier leder for internasjonal seksjon, Tobias Judin.

– Tvilsom samtykkeløsning

Meta har nå fått beskjed om at forretningsmodellen deres og bruken av personopplysninger strider med det europeiske personvernregelverket. De har sagt at de vil be brukerne om samtykke til å bruke dataene deres til adferdsbasert markedsføring i fremtiden. Datatilsynet mener at Meta ikke har innført noen konkrete endringer ennå, og dermed fortsetter de ulovlige aktivitetene fortløpende.

Datatilsynet er dessuten tvilende til om Metas foreslåtte samtykkeløsning, som innebærer at de som ikke samtykker til adferdsbasert markedsføring må betale en avgift, vil være lovlig.

– Personvernrådets avgjørelse er derfor viktig for å unngå at Metas lovbrudd fortsetter mens selskapet leter etter en lovlig måte å innrette seg på, påpeker Datatilsynet. 

Commercial on Martech