Foto: iStock
Partner deler innsikt

Ferske tall fra Sverige: Fire av fem netthandlere møter motgang

Nærmere en tredjedel av de spurte netthandlerne oppgir også at de må skaffe kapital innen et år. Samtidig svarer nesten halvparten at de vil satse på markedsføring i sosiale medier og at det er en viktig forberedelse til de kommende månedene. Få ehandlere opplever vekst I Sveas siste e-handelsindikator oppgir over 17 prosent at veksten […]

Nærmere en tredjedel av de spurte netthandlerne oppgir også at de må skaffe kapital innen et år. Samtidig svarer nesten halvparten at de vil satse på markedsføring i sosiale medier og at det er en viktig forberedelse til de kommende månedene.

Få ehandlere opplever vekst

I Sveas siste e-handelsindikator oppgir over 17 prosent at veksten deres var negativ siste kvartal. Hele 40 prosent oppgir at de hadde svak vekst og over 20 prosent mener det ikke var noen vekst. Kun tre prosent av netthandlerne har hatt svært sterk vekst.

I løpet av inneværende kvartal tror nesten halvparten at veksten vil fortsette å være svak, mens en fjerdedel er positive og tror på sterk vekst. Nærmere en femtedel av netthandlerne må hente inn ekstern kapital det neste året, den vanligste årsaken er å sikre vekst. I tillegg oppgir 13 prosent at de må inn i selskapet med privat kapital.

Svekket kjøpekraft gjør livet vanskelig for ehandlerne

Husholdningenes svekkede kjøpekraft samt renter og inflasjon er det som påvirker veksten mest negativt ifølge netthandlerne. Mer effektiv markedsføring er derimot det vanligste svaret for å påvirke veksten positivt.

For å forberede virksomheten til inneværende kvartal oppgir 45 prosent at de vil investere, eller allerede har investert, i markedsføring i sosiale kanaler og 40 prosent i annen markedsføring. På spørsmål om hva som er de mest prioriterte investeringene fremover, svarer e-handlerne også her at det er markedsføring. Hele 46 prosent vil satse ytterligere på å være synlig i sosiale kanaler. Men utvikling av nettsider blir også stadig viktigere, noe 40 prosent ser på som en prioritert investering.

Markedsføring er også på topp når det kommer til etterspurt kompetanse. Mer enn en tredjedel tror det vil være den mest ettertraktede ferdigheten for deres virksomhet. Community managere og innholdsskapere er også etterspurte, noe som er helt i tråd med e-handlernes investeringer og forberedelser fremover.

– Netthandlerne har møtt mange utfordringer det siste året og mange har derfor måttet legge om driften. Konkurransen har økt samtidig som forbrukernes lommebok er tynnere. Det er viktig å skille seg ut i mengden, og der spiller både kundeopplevelsen på siden og markedsføringen inn. Vi ser at de nå tråkker på gassen for å vinne kampen om kundene, sier Emma Lindgren, ekspert på digitalt forbruk i Svea Bank.

Stor interesse for kunstig intelligens

Nesten halvparten har brukt en eller annen form for kunstig intelligens i sin virksomhet det siste året. Den vanligste årsaken er tekstgenerering.

Mer enn halvparten av e-handlerne kan også tenke seg å bruke AI de neste årene, fremfor alt til tekstproduksjon, bilderedigering, research og erstatning av oppgaver som ansatte tidligere gjorde. 16 prosent tror også at ferdigheter innen AI vil bli større etterspurt i fremtiden.

– AI tar stadig større plass, også for e-handlere. I dagens økonomi handler mye om effektivisering på alle nivåer, og AI kan hjelpe der, sier Emma Lindgren.

Her er de vanligste måtene å forberede e-handelen på for de neste tre månedene:

  1. Markedsføring i sosiale kanaler 46 %
  2. Annen markedsføring 40 %
  3. Utvikle produkter og nye produkter 34 %
  4. Reduser kostnader og/eller drift med 28 %
  5. Optimaliser kundereisen og kundeservicen i e-handel/butikk 21 %
Commercial on Martech