Martin Granberg (Foto: Priceindx)
Analyse & Innsikt

Logistikk: Usikkerhet i forsyningskjeder

I løpet av mars måned, for snart 3 år siden, kom Suezkanalen i fokus for hele verden, da et containerskip sperret kanalen i nesten en uke.

Daglig handel for opptil 10 milliarder dollar ble stoppet, noe som fremhevet sårbarheten til logistikk-kjedene våre, men også til denne spesielle vannveien.

Suezkanalen forbinder Middelhavet og Rødehavet, som igjen forbinder ruten med Det indiske hav. Omtrent 15 prosent av verdens maritime handel, og en betydelig større del av produktene som skal til Europa, går gjennom denne strategiske vannveien og har stor betydning for verdenshandelen.

Eskalerende konflikter i Midtøsten, spesielt angrep fra Iran-allierte Houthi-militanter i Jemen, har skapt usikkerhet og bekymring for forsyningskjedene i regionen. Selv raskt økende spenninger mellom Israel og Libanon, mens amerikanske baser i områdene blir angrepet, forbedrer ikke sikkerhetssituasjonen rundt regionen.

Dette har ført til at mange av de store rederiene har tilpasset seg og stoppet eller stoppet sine tjenester i Rødehavet, men fortsetter å navigere rundt den alternative ruten rundt Kapp det gode håp for å unngå Suez-kanalen. Noe som imidlertid er både tidkrevende og kostbart for bedriftene og forbrukeren i neste steg.

Fortsatt forstyrrelser i handelen med Asia og Midtøsten

Selv om nå til og med Kina har fordømt angrepene mot lasteskipene, vil de som kontrollerer deler av vannveien fortsette angrepene i en eller annen form, og fortsatt skape forstyrrelser i handelen med Asia og Midtøsten.

Dette er ikke noe nytt og aktualiserer diskusjonen om europeiske selskaper bør flytte hjem, eller kanskje mer relevant for oss i Norden, å flytte produksjon til et annet land i Europa.

Dette går hånd i hånd med obligatorisk sporbarhet for å effektivt kunne innføre embargoer, noe som har blitt en realitet for alle som tidligere har jobbet med Russland. Eller, som har blitt aktuelt, at det ikke er tvunget, men land velger å ikke eksportere strategisk viktige produkter eller materialer til oss.

Vær fleksibel og ha en fremtidsrettet strategi

For å håndtere fremtidig usikkerhet og minimere innvirkningen på forsyningskjedene, må europeiske selskaper begynne å være fleksible og ha en fremtidsrettet strategi der de tar hensyn til at vi beveger oss mot en stadig mer fragmentert verden. Europas regjeringer oppfordrer både bedrifter og enkeltpersoner til å planlegge for vanskeligere tider, og ha nødvendige ting «hjemme».

Jeg er klar over at det jeg skriver mange ganger er repetisjoner og parafraser om at vi må planlegge for fremtiden, men signalene har aldri vært klarere og man kan alltids gjøre mer.

Nå er tiden inne for å gjøre mer!

_______________________

Om forfatteren:

Martin Granberg er opprinnelig internasjonal økonom og flyttet allerede i 2005 til Kina hvor han slo seg ned i Sør-Kina hvor en stor del av produksjonen foregår. I løpet av 2005–2014, hvorav 6 år i Kina, jobbet han med en rekke ulike produkter og materialer, med fokus på premium. Fordi Granberg snakker flytende kantonesisk, fikk han en unik innsikt i hvordan produksjon og innkjøp fungerte i Kina.

Siden 2014 har Granberg jobbet med en rekke områder knyttet til e-handel som salgskanal, men hvor hans tidligere erfaring innen produktutvikling, innkjøp og logistikk alltid har spilt en viktig rolle.

Granberg er i dag CSO (Chief Strategy Officer) i Priceindx, hvor han er rådgiver i strategiske spørsmål til mange av Nordens største detaljhandelsselskaper, samtidig som han sitter i en rekke styrer og rådgivende styrer.

Commercial on Martech