Jaan Ivar Semlitsch (Pressefoto)
Nyhet

Nettgiganten har tapt flere titalls millioner (men sjefen har stor tro på resten av året)

Salgsnedgangen som startet i desember 2023 fortsatte som ventet inn i første kvartal, opplyser Komplett-konsernet.

Nedgangen var drevet av et fortsatt utfordrende marked, med dempet etterspørsel og utfordringer i flere av konsernets kategorier, noe som bremset omsetningsveksten i alle segmenter og markeder. I perioden har konkurransen i bransjen tilspisset seg ytterligere og ført til økt kampanjeaktivitet og press på marginene. Det opplyser Komplett i en børsmelding

Som følge av den svekkede etterspørselen falt samlede driftsinntekter med 10,3 prosent i første kvartal 2024, fra 3 618 millioner kroner til 3 245 millioner kroner. Lyspunktet er at ved hjelp av ulike salgs- og innkjøpsforbedringer ble bruttomarginen styrket til 15,0 prosent i første kvartal, tilsvarende en økning på 0,9 prosentpoeng fra 14,1 prosent i samme periode i 2023.

Salgsnedgangen, kombinert med noe kostnadsinflasjon, resulterte i et negativt justert EBIT-resultat på 40 millioner kroner.

– I første kvartal oppnådde vi god fremgang med våre langsiktige initiativer for vekst og lønnsomhet, men utfordrende markeder fortsetter å påvirke resultatene våre på kort sikt. Økt forventet kjøpekraft blant forbrukere forventes å ha en positiv effekt i andre halvår, og kostnadstiltak og salgsarbeid forventes å ha en tiltagende effekt gjennom året, sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Komplett ASA.

– Vi er nøye med å ta de riktige valgene, ikke bare i et kortsiktig perspektiv for å beskytte marginene våre, men også for å styrke posisjonen vår på lengre sikt. Som pionerer innen «online-first», med tilstedeværelse i kategorier med korte sykluser for innovasjon og utskifting, er vi godt posisjonert i de raskest voksende salgskanalene og kategoriene, legger Semlitsch til.

Commercial on Martech