Lena Reitan fra HK Norge (Foto: HK Norge)
Nyhet

Bransjen jubler: Nå blir det enklere å selge brukte varer

Regjeringen ønsker nå å avvikle loven for brukte klær, møbler, forbrukerelektronikk og sportsutstyr.

Lov om handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova) ble vedtatt i 1999 og sist endret i 2015.

Dagens regelverk for brukthandel stiller mange krav til de som vil selge brukt. Både selve butikken og selgerne må godkjennes av politiet. I tillegg må alle varer som kommer inn loggføres i en fysisk protokoll og varene må oppbevares i to uker før de kan omarbeides eller selges videre.

Regjeringen ønsker nå å avvikle loven for brukte klær, møbler, forbrukerelektronikk og sportsutstyr.

For bruktbiler, kulturobjekter, edelstener og metaller, blir loven fortsatt værende.

Etter statsråd i forrige uke sendes saken til Stortinget for endelig behandling, der det er ventet at forslaget får flertall. Om ting går som forventet, trer lovendringene i kraft fra 1. juli.

Det har vært mye diskusjoner om full moms på brukte varer, enn så lenge blir den ordningen værende. Til NRK åpner næringsminister Jan Christian Vestre døren på gløtt for endringer også der.

– Vi lytter til alle innspill på det, og jeg vil i alle fall ikke utelukke at det kan være aktuelt også i fremtiden, sier næringsministeren til NRK.

– Brukthandelloven har gjort det kronlgete

Dette er lovendringer blant annet Handel og Kontor i Norge (HK Norge) svært fornøyde med. HK Norge organiserer et stort antall av ansatte i bransjen, og sier at den nye lovgivningen vil gjøre det betydelig enklere å omsette brukte varer som klær, møbler, forbrukerelektronikk og sportsartikler.

– Brukthandelloven har gjort det kronlgete å drive brukthandelbutikk eller omsette brukte varer, fordi det har vært regler som står i veien. Blant annet at varene må oppbevares 14 dager før de kan selges, sier Lena Reitan, nestleder i HK Norge i en pressemelding.

I likhet med mange andre reagerer HK Norge på at momsen fortsatt blir værende.

– Vi støtter fullt ut å se videre på momsreguleringen for brukte produkter, slik at vi kan gjøre det enda mer attraktivt å handle brukt, sier Reitan.

Commercial on Martech