Geir Allan Hove (Foto: Geir Allan Hove)
Nyhet

Nytt år med vekst: – Å passere milliarden er selvsagt en milepæl

Geir Allan Hove kan se tilbake på nok et år med solid vekst og nå er milliarden innen rekkevidde.

I løpet av fjoråret fortsatte NOVA å videreutvikle virksomheten, og annonserte tidlig i januar oppkjøpene av de norske selskapene Egde Consulting og Dekode. Gjennom 2023 har fokuset vært på å bli godt kjent med de nye datterselskapene, samt integrere og hente ut synergier mellom disse på best mulig vis. Samtidig legger de ikke skjul på at de la ned mye energi i å navigere seg tryggest mulig gjennom det urolige markedet som inntraff.

– Utviklingen er langt unna våre ambisjoner

Etter å ha nådd 872 millioner er selskapet vitne til en vekst på 38 prosent, opp fra 632 millioner i 2022. Av denne veksten er åtte prosent organisk vekst, mens konsernets EBITDA-margin ble på syv prosent.

– Slik som markedet ble i fjor er jeg fornøyd av å se tilbake på den veksten vi opplevde og et positivt resultat, selv om utviklingen er langt unna våre ambisjoner, forteller Geir Allan Hove, daglig leder i NOVA.

I Norge opplevde NOVA et tøft markedsklima første halvår, med en betraktelig forbedring i andre halvår. I Sverige opplevde de derimot et tøft markedsklima hele året. Hove trekker frem resultatene til NOVA-selskapene Northern Beat, Novanet og Rocket som spesielt positive.

– I et urolig marked opplever man ofte at det første kundene reduserer, er investeringer i tjenester som brukeropplevelse, design og kommunikasjon. Derfor må vi si oss svært fornøyde med at Northern Beat drev meget solid, tok godt vare på sine ansatte og oppnådde en resultatgrad på 14 prosent, sier han.
Det samme gjelder Rocket, som mer enn doblet omsetningen sin til 20 MNOK og oppnådde
et resultat på 16 prosent.

– Jeg er også veldig imponert av den utviklingen som Novanet hadde i 2023, med en organisk vekst på 15 prosent og solide resultater. Dette i betraktning av at markedet for salg av mer tradisjonelle IT-konsulenttjenester møtte store utfordringer hvor flere konkurrenter enten gikk konkurs eller måtte permittere.

Drømmer om milliardomsetning

Da budsjettene ble lagt for 2024, lå det urolige og uforutsigbare fjoråret ferskt i minnet, noe budsjettene bærer preg av. Med utviklingen så langt i år kan det likevel virke som at planene kanskje var vel konservative – selv om vi ikke har fasiten før desember er fullført.

– Om vi skal dømme etter oppstarten av dette året virker det som markedet er i ferd med å stabilisere seg, selv om det fortsatt er noe seigt – spesielt i Sverige. Vi opplever uansett en positiv utvikling de første månedene med god utvikling og vekst, forteller Hove.

Årets budsjettambisjoner er lagt noe lavere, men fortsetter utviklingen slik den ser ut nå, ligger det spenning i å se om NOVA passerer milliarden i omsetning.

– Å passere milliarden er selvsagt en milepæl, men om vi når den i 2024 får tiden vise, sier
han.

En viktig driver for veksten er den interessen NOVA merker fra kundene sine rundt behov for
effektivisering gjennom bruk av kunstig intelligens. For eksempel er Point Taken
lanseringspartner og eksperter på Microsofts Co-pilot, som får mye oppmerksomhet for tiden.

– Slike teknologier er selvsagt viktige bidragsytere til spennende prosjekter og økt aktivitetsnivå for oss og våre ansatte.

Nyetablert rådgivningsenhet

I januar i år annonserte NOVA etableringen av NOVA Advisory, en tverrfaglig rådgivningsenhet som leverer transformasjonsprogrammer rettet mot bærekraftig vekst og utnyttelse av teknologi.

– Ved å samle all den tunge rådgiverkompetansen vi har på tvers av NOVA under Advisory paraplyen, er tanken å jobbe enda tettere sammen på tvers for å skape ny innsikt, innovasjon og verdiutvikling for kundene våre. Advisory er allerede i gang med spennende prosjekter innenfor AI og datadrevet innsikt som ser svært lovende ut, avslutter Hove.

Commercial on Martech