Jaan Ivar Semlitsch (Pressefoto)
Nyhet

Komplett skriver ned selskapsverdien med 983 millioner kroner

Jaan Ivar Semlitsch leder et selskap i et krevende marked. Når ehandelsbedrifter i tillegg prises lavere enn før, må Komplett-sjefen skrive ned selskapets verdi med nesten én milliard.

I fjerde kvartal oppnådde Komplett Group en 30 prosent bedring i det justerte driftsresultatet, drevet av fortsatt fremgang i bruttomargin og god kostnadskontroll. Til tross for vanskelige markedsforhold leverte konsernet stabile salgsinntekter og fortsatte å styrke markedsposisjonen.

Konsernet gjennomførte en vellykket «black week» og hadde generelt godt salg gjennom høysesongen. Fremgangen ble hovedsakelig drevet av B2C-segmentet, mens segmentene B2B og distribusjon i større grad ble påvirket av lavere etterspørsel i markedet. Markedet i Sverige var fortsatt svakt, mens forholdene i Norge var noe bedre, men også her utfordrende mot slutten av året.

Samlede driftsinntekter økte med 1,7 prosent i fjerde kvartal 2023, fra 4 657 millioner kroner til 4 734 millioner kroner. Justert for valutaomregningseffekter falt inntektene med 2,3 prosent. Bruttomarginen for konsernet endte på 14,0 prosent i fjerde kvartal, tilsvarende en økning på 1,2 prosentpoeng fra 12,8 prosent i samme periode i 2022.

Veksten i bruttomarginen kombinert med bedre kostnadseffektivitet førte til en økning i justert driftsresultat på 30 prosent i kvartalet. Justert for engangseffekter ble driftsmarginen på 1,9 prosent i fjerde kvartal, opp fra 1,5 prosent i samme kvartal 2022. Konsernet har god fremdrift i operasjonelle tiltak for å sikre marginer og motvirke inflasjon i driftskostnadene.

Som følge av den utfordrende markedssituasjonen, og generelle verdsettelsesnivåer i bransjen den siste tiden, regnskapsførte konsernet nedskrivninger på 983 millioner kroner i fjerde kvartal, knyttet til nedskrivning av goodwill og risikoredusering av balansen. Nedskrivningene er i samsvar med IFRS og i tråd med god regnskapsskikk i Norge. De har ingen kontanteffekt, påvirker ikke driften og endrer ikke konsernets utsikter eller strategi.

Konsernet fortsetter å jobbe med tiltak for å styrke marginene, og forsterker arbeidet med å motvirke de negative effektene av generell kostnadsvekst. Komplett Group jobber videre med å utvikle merkevarene og å styrke markedsposisjonen, samtidig som konsernet forfølger mulighetene for vekst i tilliggende kategorier, kanaler og kundegrupper.

– Gjennom 2023 har konsernet lykkes med å forbedre markedsposisjonen, utnytte stordriftsfordeler og øke servicegraden samtidig som vi har opprettholdt vår bransjeledende kostnadsposisjon. I kombinasjon med tiltak for å forbedre operasjonelle og finansielle resultater har vi etablert nye ledergrupper og rekruttert nøkkelroller på tvers av konsernet, sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Komplett ASA i en pressemelding.

– Ved inngangen til 2024 forventer vi at markedene vil forbli utfordrende. I påvente av en bedring i markedet fortsetter vi å forbedre forretningsmodellen vår og bygge videre på styrkene våre. Vi skal fortsette å møte de høye forventningene til våre kunder og forbedre lønnsomheten, samtidig som vi beholder vår bransjeledende kostnadsposisjon og bygger sterke team, sier Semlitsch.

Commercial on Martech