Ole Martin N. Evensmo fra Springboard.
Mening

PR bør være en naturlig del av din marketing mix

Skal du lykkes med ditt PR-arbeid er det viktig at du klarer å skille myter fra realitet. Les mer om du vil avlive noen ”sannheter” innen mediekontakt.

Etter å ha jobbet med PR for både nettbutikker og martech-selskaper i en årrekke har jeg sett hvilket potensial som ligger i PR.

Samtidig opplever jeg at ikke alle er like positive til PR som verktøy. Jeg tror mye handler om mangel på erfaring og kunnskap. I denne artikkelen forsøker jeg å ta livet av noen myter.

Pressemeldinger fungerer ikke

Pressemelding er en meget kostnadseffektiv og tidsbesparende form for PR! Du finner ingen enklere måte å nå ut til massene på enn ved å sende ut en pressemelding (er saken god nok, er det heller ikke nødvendig å ringe og mase etter at pressemeldingen er sendt). Forutsetningen er at du har et budskap og en vinkling som egner seg for mange medier og at du har en skikkelig medieliste. Ønsker du større oppslag er imidlertid dette neppe veien å gå. Da er en viss grad av eksklusivitet nødvendig.

Mediene misliker PR-rådgivere

Det finnes nok journalister, vaktsjefer og redaktører som ikke er særlig begeistret for pågående PR-rådgivere, men selv store tunge medieaktører er helt avhengig av tips fra så vel enkeltpersoner som bedrifter om de skal kunne gi sitt publikum de viktigste nyhetene til enhver tid. Så lenge saken din er god nok, bør du ikke være redd for at mediene vil forkaste saken.

Uten kontakter i mediebransjen er det umulig å få publisitet i media

Kontakter er alltid kjekt å ha, men det viktigste vil alltid være at saken din er god nok. Forsøk gjerne å knytte kontakter over tid, slik at du står bedre rustet den dagen du ønsker å få ut et budskap. Bruk gjerne et verktøy for medieovervåking, så får du bedre oversikt over hvilken medier journalister som skriver om dun bransje.

Kjøp av reklameplass gir ikke redaksjonell omtale

Om du kjøper reklameplass i store medier, så er det ofte vanskelig å få redaksjonell omtale på kjøpet, men i mindre aviser og fagnettsteder er muligheten større for et “samarbeid”, særlig om du faktisk har en interessant nyhetssak på lur. Jeg vil imidlertid ikke anbefale å blande disse kortene.

Medieoppmerksomhet handler om flaks og timing

I en del tilfeller er det slik, men i det lange løp vil flinke PR-rådgivere i større grad lykkes med å få frem sitt budskap. Om du klarer å ”henge” nyheten på en aktuell sak i nyhetsbildet, vil sjansen for oppmerksomhet øke betraktelig.

Man trenger et PR-byrå for å lykkes med PR

Eksterne byråer kan være gode samarbeidspartnere i enkelte sammenhenger (f.eks i forbindelse med større kriser og storlanseringer), men normalt kan bedrifter ta seg av denne jobben selv. Det viktigste er å se de gode mulighetene for medieomtale.

Commercial on Martech